ÖTV İndirimi Nedir Kimler Bu İndirimden Yararlanabilir?

ÖTV İndirimi Nedir Kimler Bu İndirimden Yararlanabilir?

 

– Binek otomobilleri ve diğer motorlu taşıtların (motor hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç),

 

– Taşımacılık için kullanılan motorlu taşıtların (motor hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç),

 

– Motosikletler (mopedler dahil) , sakatlık derecesi % 90 ya dadaha çok olan malûl ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına makul hareket etmeye yardımcı özel ekipman yaptıran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak suretiyle ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

 

Yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90 ya dadaha çok olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kendileri kullanması şartı aranıyor.

 

İstisna uygulamasında, aracın ilk iktisabını yapmakta olan vatandaşın engel derecesinin % 90 ya dadaha çok olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu aslı ya da noter onaylı örnek olarak, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili satıcı ya da bayi tarafından vergi dairesine verilecek olan  ÖTV makbuzunun eklenmesi yeterli olacaktır.

 

Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanların ise söz konusu istisnadan faydalanabilmesi için:

 

– Özürlülere Verilecek Hastane ve benzeri kuruluş Raporları doğrultusunda Yönetmelikler doğrultusunda sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örnek olarak,

 

– Aracın sakatlığa makul olarak tadil edildiğine dair yöntem belgenin aslı ya da noter onaylı örnek olarak,

 

– H sınıfı ehliyet belgesinin fotokopisinin, araç satışı yapan yetkili satıcı ya da bayi tarafından verilecek ÖTV beyannamesine eklenmesi gereklidir.

Ötv hesaplama – indirimi tüm sorularınızı buradan sorabilirsiniz. http://otvhesaplama.arabamedya.com/

Mtv hesaplama , mtv vergi borcu ödeme vb konulara  http://mtvhesaplama.arabamedya.com/